Култивирането на пробиотиците Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus от зелените растения и откриването на млечнокиселите храни е една от трите революции заедно с отглеждането на земеделските култури и